Centrum pro výzkum církevních dějin

Vítáme Vás na stránkách Centra pro výzkum církevních dějin (CVCD), které působí pod Katedrou pomocných věd historických a archivnictví při Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Centrum pro výzkum církevních dějin Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále jen CVCD FF UHK) je vědeckým a výzkumným pracovištěm Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové zřízeným rozhodnutím Akademického senátu FF UHK.