Mezinárodní spolupráce

  • Mezinárodní spolupráce při popisu rkp. Praha, NK ČR, VIII.G. 19 s Danielem DiLisciou (LMU, München), viz Quantifying AristotleThe Impact, Spread and Decline of the Calculatores Tradition, (eds.) Daniel Di Liscia, Edith Dudley Sylla, Leiden, Brill, 2022.
  • Spolupráce Dr. Dekarli na identifikaci neznámého rukopisu traktátu De materia et forma Jana Wyclif uloženého dnes v Morgan Library New York (MS 822) s Christine Glassner (AB Buchwessen, IMAFO, ÖAW Wien) pro portál manuscripta.at: https://manuscripta.at/hs_detail.php?ID=36825
  • Od roku 2020 spolupráce s Dr. Lukem DeWeese v rámci Specifického výzkumu na kodikologickém výzkumu rukopisné tradice děl Jana Wyclifa (zvl. De ideisDe incarnatione Dei)
  • Od r. 2019 mezinárodní spolupráce Dr. Dekarli s Dr. Edith Anna Lukács, IMAFO ÖAW Wien při zpracovávání korpusu komentářové tradice Sentencí Petra Lombardského a kvodlibetní literatura na vídeňské i pražské universitě
  • Od r. 2017 spolupráce Dr. Dekarli s Dr. Pavlínou Rychterovou, IMAFO ÖAW Wien na zpracování pozdně středověké vernakulární literatury