Projekty

Mezinárodní prezentace kodikologického bádání na FF UHK II.

2021–2022

ThDr. Martin Dekarli, Th.D., Mgr. Michaela Falátková, Ph.D. a Bc. Dagmar Burešová

Specifický výzkum podpořený FF UHK.

Nové poznatky o bohemikální rukopisné tradici traktátu De incarnatione Verbi Jana Wyclifa († 1384)

2021–2022

ThDr. Martin Dekarli, Th.D. a Luke DeWeese, Ph.D.

Specifický výzkum podpořený FF UHK.

The Digital Humanities and the Jesuit Bibliographic Tradition

2016–2018

doc. PhDr. Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.

Mezinárodní projekt o jezuitské vzdělanosti řízený Boston College, USA Více na: http://www.bc.edu/libraries/newsletter/2015summer/sommervogel.htm