Výstupy

Obhájené závěrečné práce

Mgr. Ladislav Holoubek, Ph.D.

Typ práce: disertační

Rok obhajoby: 2023

Vedoucí práce: Mgr. Petr Polehla, Ph.D.

Téma práce: Úřední komunikace královéhradeckého biskupského semináře se státními, církevními a soukromými subjekty od jeho založení do zániku monarchie v r. 1918

Text práce

Mgr. Jakub Benko

Typ práce: diplomová

Rok obhajoby: 2023

Vedoucí práce: doc. PhDr. Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.

Téma práce: Pelclovy Geschichte der Deutschen und ihrer Sprache in Böhmen v kontextu české historiografie (český překlad s historickým komentářem)

Text práce

Mgr. Kateřina Doležalová, Ph.D.

Typ práce: disertační

Rok obhajoby: 2022

Vedoucí práce: doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.

Téma práce: Memorabilien-Buch jako pramen pro poznání dějin královéhradeckého biskupství

Text práce

Mgr. Adéla Věra Wagnerová

Typ práce: diplomová

Rok obhajoby: 2022

Vedoucí práce: doc. PhDr. Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.

Téma práce: P. Vavřinec Wintera, OSB (1864 – 1914). Život a dílo náchodského historika.. Vavřinec Wintera, OSB (1864 – 1914). Život a dílo náchodského historika.

Text práce

Bc. Jakub Demele

Typ práce: bakalářská

Rok obhajoby: 2022

Vedoucí práce: Mgr. Klára Rybenská, Ph.D.

Téma práce: Ztracené zvony Královéhradecké diecéze po druhé světové válce s využitím výkazů kostelních zvonů jako pramene

Text práce

Bc. Andrea Doležalová

Typ práce: bakalářská

Rok obhajoby: 2022

Vedoucí práce: Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.

Téma práce: Čtyřicetiletý exil České kongregace sester dominikánek v benediktinském klášteře v Broumově 1950-1990

Text práce

Bc. Andrea Doležalová

Typ práce: bakalářská

Rok obhajoby: 2022

Vedoucí práce: Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.

Téma práce: Čtyřicetiletý exil České kongregace sester dominikánek v benediktinském klášteře v Broumově 1950-1990

Text práce

Mgr. Silvie Dušková

Typ práce: bakalářská

Rok obhajoby: 2022

Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.

Téma práce: Proces z let 1746 až 1748 s tzv. Novobydžovskou izraelitskou sektou

Text práce

Bc. Kateřina Kamenská

Typ práce: bakalářská

Rok obhajoby: 2022

Vedoucí práce: Mgr. Petr Polehla, Ph.D.

Téma práce: De claris mulieribus, spis Jacoba Philippa Bergomensis

Text práce

Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.

Typ práce: disertační

Rok obhajoby: 2019

Vedoucí práce: doc. PhDr. Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.

Téma práce: Benediktinky u sv. Jiří na Pražském hradě v raném novověku

Text práce

Konference

Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.

2021

12. sjezd českých historiků, panel „Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě“, Ústí nad Labem, UJEP, 21. 9. příspěvek: Broumovská klášterní knihovna v proměnách staletí a možnosti jejího výzkumu i zpracování na počátku 21. století.

2021

The Counter Reformation and the Book, Krakov (Polsko), Uniwersytet Jagielloński, 16.–17. 9., příspěvek: The process of Book aquisitions in early modern Bohemian convents.

Spitalobjekte. Materielle Kulturen des Spitals in der Vormoderne, Řezno (Německo), Universität Regensburg, 2.–3. 7., příspěvek: The Kuks Hospital in Böhmen – the Early Modern Health Care Facility as a Promotion of its Founder.

2019

Sebeprezentace, sebeobhajoba a uchování paměti, Praha, Historický ústav AV ČR, 7. 11., příspěvek: Pamětní zápisy svatojiřských benediktinek (1640–1772).

Formy a proměny diplomatických písemností v novověku IV., Hradec Králové, UHK, 2. 11., příspěvek: Směry a specifika úřední komunikace raně novověkých ženských klášterů na příkladu kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě.

LXVI. sympozium z historie farmacie, Kuks, Farmaceutická fakulta UK, 18. 5., příspěvek: Farmacie a zdravotní péče v ženských klášterech raného novověku.